Avsikten med sociala företag är att skapa arbetsplatser speciellt för personer med funktionshinder och långtidsarbetslösa.

Ett socialt företag skiljer sig som företag inte från övriga företag. Det producerar varor och tjänster för marknaden och eftersträvar vinst i likhet med andra företag. Ett socialt företag kan verka inom vilken bransch som helst. Ett socialt företag betalar alla sina arbetstagare arbetsavtalsenlig lön och det är alltid antecknat i handelsregistret. Skillnaden jämfört med andra företag är att minst 30 procent av de sysselsatta utgörs av personer med funktionshinder och arbetslösa. Dessutom bör företaget vara antecknat i registret över sociala företag som upprätthålls av arbetsministeriet. Endast ett sådant företag som är antecknat i detta register får i sin affärsverksamhet och marknadsföring använda sig av namnet och emblemet socialt företag. Kontakta alltid först en företagsrådgivare då du börjar planera grundandet av ett socialt företag.

Tilläggsuppgifter om sociala företag: www.vates.fi