Lönesubvention (TE-byrån)

Som arbetsgivare kan du få lönesubvention, när du anställer en arbetslös arbetssökande som har svårt att bli sysselsatt. Sysselsättningen kan försvåras till exempel på grund av lång arbetslöshet, bristfällig yrkeskompetens, skada eller sjukdom. Lönesubvention beviljas alltid enligt prövning och baserar sig på den arbetslösa arbetssökandens behov. Arbets- och näringsbyrån bedömer hur väl lönesubventionerat arbete förbättrar den arbetslösa arbetssökandens yrkeskompetens och sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Lönesubvention kan beviljas för arbete i arbetsavtalsförhållande eller för läroavtalsutbildning.

Om arbetsgivare anställer en arbetslös person, kan arbetsgivaren få från TE-byrån subvention 30 %, 40 % eller 50 % av lönekostnaderna. Taket för lönesubventionen är 1400 e i månaden.

Läroavtal

Med hjälp av läroavtalsutbildning kan arbetsgivaren få en yrkesmänniska direkt till behövliga uppgifter. Läroavtalsutbildning lämpar sig för yrkesmässig grund- och påbyggnadsutbildning och en tilläggsutbildningsperiod på minst ett år kan arrangeras, även om arbetstagaren har genomgått något slag av grundutbildning som lämpar sig för arbetet. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal som förbinder den studerande, arbetsgivaren, läroanstalten och utbildningsanordnaren. Arbetsgivaren betalar lön till den studerande enligt kollektivavtal. Under tiden för läroavtalet erbjuder arbetsgivaren den studerande sådana arbetsuppgifter som förutsätts för yrket/examen och förbinder sig att anordna arbetet så att den studerande kan delta i närstudiedagarna på läroanstalten. Du kan fråga mera om läroavtal på din lokala TE-byrå.

Stöd som betalas till företaget för arbetstagaren:

  • För utbildningsuppgifter betalas till företaget bidrag månatligen
  • Om en arbetslös person beviljas läroavtalsutbildning, kan arbetsgivaren fålönesubvention som ansöks på TE-byrån beroende av arbetstagare.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Arbets- och näringsbyrån kan främja partiellt arbetsföras möjligheter att arbeta genom stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare kan du beviljas stöd för specialarrangemang om en skada eller sjukdom hos den som ska anställas eller redan är anställd förutsätter

  • nya arbetsredskap eller möbler
  • ändringsarbeten på arbetsplatsen
  • hjälp i arbetet av andra arbetstagare

Stöd för anskaffning av arbetsredskap eller ändringsarbeten på arbetsplatsen

Stödet som beviljas för anskaffning av arbetsredskap eller ändringsarbeten på arbetsplatsen är högst 4 000 euro per person. Det ska sökas inom en månad från att arbetsredskapen anskaffats eller ändringsarbetena gjorts. Stödet kan också beviljas på förhand.

Mera information om rekrytering.