Finansieringsbolagens alternativ för investering

Avbetalning
Avbetalning är populär finansieringsmetod i synnerhet då man anskaffar maskiner och apparatur, emedan finansieringen i allmänhet ordnar sig utan säkerhet då den produkt som inköps fungerar som säkerhet upp till 80 %. Övriga fördelar är omedelbar återbäring av Momsen om hela köpet och möjlighet att få NTM-Centralens bidrag för hela köpet. Man får emellertid inte hela summan finansierad, utan den egna finansieringen bör uppgå till 20 – 40 %. Avbetalningens ränta är 1 – 2 procentenheter högre än bankfinansiering.

Det lönar sig att dra nytta av finansieringsbolagens finansieringsmöjligheter i synnerhet i företagsverksamhetens initialskede då man anskaffar maskiner och apparatur, emedan finansieringen i allmänhet ordnar sig utan säkerhet då den produkt som inköps fungerar som säkerhet. Man får emellertid inte hela summan finansierad utan den egna finansieringen bör uppgå till minst 20 %.

Leasingfinansiering
Leasing betyder långvarig (2-5 år) uthyrning av inventarier och maskiner. Vid anskaffning genom leasing behöver man vanligen betala 20 % kontantbetalningsandel. Vid anskaffning bedöms återköpsvärde i procenten av anskaffningsvärde. Leasingfinansieringens ränta är 1 – 2 procentenheter högre än bankfinansiering. Vid leasing återbäring av Momsen fås månatligen enligt betalningsraten och möjlighet att få NTM-Centralens bidrag är endast för avkortningar under 2 första åren.

Fördelarna vid leasingfinansiering är:

  • Budgeteringen av utgifter är enkel och i avtalet kan man ofta inkludera apparatservice och underhåll
  • Vid leasing får mervärdesskatten avdrags varje månad, men vid avbetalning får man mervärdesskatten tillbaka inom 2 månader efter anskaffningen av hela värdet.
  • Vid leasing är räntan på företagets placerade kapital större i bokslutsanalyserna, eftersom det placerade kapitalet har ersatts av inhyrningen.
  • Pengarna är inte bundna vid köpande utan kapitalet är helt i bruk för affärsverksamheten.
FINANSIERINGSFORM DELBETALNING Leasing
Finansieringsobjekt Inventarieranskaffningar Inventarieranskaffningar
Lånets kapital Ingen gräns Ingen gräns
Avkortningsfria år Finns inte Finns inte
Ränta Euribor + kundspecifik marginal Euribor + kundspecifik marginal
Betalningstid 24 - 60 månader 24 - 60 månader
Självfinansieringsandel 20 – 30 % av anskaffningspriset eller en bytesmaskin 0 - 30 %
Betalningsrater 1 eller 3 månader 1 eller 3 månader
NTM-Centralens bidrag fås Erhålls för högst 3 år men i enlighet med betalningsraterna
Begränsningar Måste köpas från affär fastän ny eller begagnad inverntarier. Köpeobjektet bör försäkras. Måste köpas från affär fastän ny eller begagnad inverntarier. Köpeobjektet bör försäkras.
Flexibilitet Icke flexibel Mycket flexibel
Äganderätt Äganderätten överförs omedelbart till köparen, men apparaten fungerar som säkerhet genom finansieringstiden. Äganderätten överförs till kunden, om kunden betalar återköpsvärdet i slutet av betalningstiden.