Rörelsekapital är pengar som förbinds till företagets utgifter innan kunden har betalat sin faktura och då pengarna finns på företagets konto.

Från företagets kassa har man före klientavgifterna varit tvungna att betala löner, socialskyddsavgifter och skatter, el, råvaror och många andra utgifter som hänför sig till uppgörande av produkten. Endast i detaljhandeln och i företag som säljer personliga tjänster är det möjligt att pengarna finns i kassan (kontantbetalning) före man betalar inköpsfakturor. I början av företagsverksamheten behövs det mera rörelsekapital än i en stabiliserad affärsverksamhet, eftersom det ofta krävs rikligt med marknadsföring i början för att komma in på marknaden, för att ge längre betalningstider, för att förmedla mindre provpartier eller för att annars bara sälja till ett prisläge som är lägre än normalt. Man förhåller sig ofta inte tillräckligt allvarligt till behovet av rörelsekapital. Om man har ett knappt tilltaget rörelsekapital är man tvungen att fördröja betalningen av fakturor. Detta förorsakar utgifter för dröjsmålsräntor och vad som är ännu värre är att Suomen Asiakastieto Oy, som övervakar företagens kreditvärdighet, får kännedom om dröjsmålet. Ett rykte som en dålig betalare försvårar verksamheten på många sätt.

Behovet av rörelsekapitalet
Behovet av rörelsekapitalet fås enklast vid uppgörande av Företagstolkens ekonomiplan FT4 Ekonomiplan eller FT5 Ekonomiplan. Utforskad information om rörelsekapitalbehovet finns på Företagstolkens sida "Statistik".

Finansiering av rörelsekapitalet
Det vanligaste finansieringssättet för rörelsekapitalet är av banken beviljat konto med kredit. Ett konto med kredit utjämnar företagets penningströmmar, eftersom inkomster från försäljningsfakturorna sällan erhålls före inköpsfakturorna betalas. Konto med kredit kräver realsäkerhet. Behovet av kapital i företaget kan tillfredsställas även med hjälp av finansiering av försäljningsfordringarna, dvs. factoring. Grunden för factoringfinansiering är ett avtal som är uppgjort mellan finansieringsbolaget och kundföretaget, enligt vilket kundföretaget flyttar alla försäljningsfordringar till finansieringsbolaget som säkerhet för den kredit som det har beviljat, dvs. du kan få t.ex. 80 % av försäljningsfakturorna på ditt konto inom 2-3 dagar, fastän du har gett kunden betalningstid t.ex. 30 dagar. Särskild säkerhet behövs inte. Företagets realsäkerheter sparas för andra finansieringsbehov. Factoringfinansieringen passar för finansieringen av handeln mellan företag och samfund. Speciellt bra passar factoringfinansieringen för växande företag och inom branscher där man tillämpar långa betalningsvillkor och även för finansieringsbehov som kommer sig av säsongfluktuationer. Till factoringfinansieringen kan man ansluta skötseln av försäljningsreskontran och indrivningsservicen av försäljningsfordringar. Då du använder factoringfinansiering måste din kund ha kredituppgifterna i skick.

Factoring i praktiken
Finansieringsbolaget betalar i förskott 70–90 % till sin företagskund för dennes försäljningsfaktura inom 2–3 dagar efter faktureringen och resten på förfallodagen. För den kortsiktiga krediten inkasserar finansiären utgifterna och den kundrelaterade räntan.

Säkerhet
Företaget ger ingen säkerhet om dess kunder är solventa.

Övriga villkor
Finansiären förutsätter i allmänhet att man överför samtliga försäljningsfordringar på dem.

Factoringens tillämpbarhet:
1. För växande företag främst inom branscher med långa betalningstider
2. För ett företag som under hela året tillverkar säsongbetonade produkter i långa serier, t.ex. jordbruks- och skogsmaskiner, båtar, utemöbler

Factoringfinansieringen fördelar:
1. Ger en möjlighet att främja försäljningen med bättre betalningsvillkor än konkurrenterna.
2. Om man inköper företagets kontoförvaringstjänster får man en effektiv indrivnings hjälp och en klar bokföringskännedom.
3. Kassaflödet jämnas ut och man får de egna fakturorna omskötta i tid, utan fördröjnings räntor.
4. Behövs inga andra kortsiktiga finansieringsarrangeman.

Factoringfinansieringen nackdelar:

 • Kan ge en opålitlig bild inför den slutliga kunden
 • Finansieringsbolaget kräver ofta alla försäljningsfordringar åt sig själv

Facktoring vid bokföring
De finansierade försäljningsfakturorna utgör företagets kortsiktiga skuld. Finansieringsutgifterna utgör utgifter i resultatredovisningen. Efter leveransen ändrar de finansierade försäljningsfakturorna till försäljningsfordringar, som bör behandlas på eget konto. Samtidigt utgör de även givna säkerheter som i bilageuppgifterna anmäls under punkten ”givna panter”.

Metoden för minimering av driftskapitalet

Försäljningsfordringar

 • skärpa betalningsvillkoren
 • kontantrabatt (dyrt sätt, 14 dagar – 1 % = 25 % årsränta)
 • hålla företagets tillväxt på nivån ca 20 % / år
 • factoring-finansiering
 • effektiv och uppdaterad inkassering
 • arrangera finansiering åt kund (t.ex. bilhandel)

Råvarulager

 • minska lagerutrymmet
 • förkorta omloppstiden
 • minska antalet benämningar

Produktion

 • förkorta omloppstiden genom att effektivera produktionen och planeringen
 • öka antalet underleverantörer vid inköp eller i produktionen
 • begränsa material- och produkturval

Levarantörskulder

 • förlängning av betalningstiderna
 • ibruktagning av finansiering av inköpsfaktura
 • köpslående med inköpspriserna

Lånefinansieringsarrangemang för ett nygrundat företag
Av Finnvera Abp:s finansieringsformer används lån som erhålls mot personlig borgen och företagsinteckningar som används för maskin- och utrustningskaffningar. Bankfinansiering används för finansiering av driftskapital med långfristigt lån eller konto med långfristig kredit, vilkas säkerheter utgörs av företagarens personliga säkerheter.
En del av maskinskaffningarna finansieras med delbetalningar eller leasingfinansiering, eftersom alla säkerheter inte kan bindas i detta skede.