Företagstolkens statistik ger information om företagsekonomin i olika branscher. Du kan jämföra siffror av ditt företag med företagen i samma bransch.

Du ser din bransch "trend". Hur stor procent av omsättning i genomsnitt är mm. personalkostnader, materialförbrukning och behovet av rörelsekapital. Om driftsbidraget av någon bransch har under flera år minskat eller varit negativ, är framgången i denna bransch besvärligt utan nya och ovanliga affärsmodell.

Statistik släpar några år bakom, och ny statistik publiceras årligen i december.

Källa: Finnvera Oyj, år 2019

Industri och tillverkning

Omsättning Euro / person Driftsbidrag (%/oms) Driftskapital (%/oms) Driftskapital €/person
Slakt, produktion av köttprodukter 122 000 6,0 6,0 7320
Bagerier 74 000 5,3 3,7 2738
Tillverkning av övriga textilvaror 103 000 5,8 16,2 16 686
Tillverkning av kläder 90 000 2,9 27,2 24 480
Sågning, hyvling och impregnering av trä 364 000 5,0 11,3 41 132
Tillverkning av byggnadssnickar-produkter 136 000 6,1 11,8 16 048
Tryckning och därtill hörande tjänster 106 000 7,2 12,3 13 038
Tillverkning av plastprodukter 137 000 8,3 20,7 28 359
Tillverkning av metallkonstruktioner 152 000 8,5 14,8 20 276
Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten 121 000 10,7 14,4 17 424
Tillverkning av maskiner och anordningar 160 000 5,2 17,2 27 520
Tillverkning av maskiner 168 000 4,4 13,5 22 680
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner 193 000 6,4 29,2 56 356
Tillverkning av möbler 143 000 5,3 16,7 23 881
Tillverkning av köksinredningar och -möbler 132 000 4,5 10,2 13 464

Byggande

Omsättning Euro/ person Driftsbidrag (%/oms) Driftskapital (%/oms) Driftskapital (€/person)
Byggande av bostadshus och andra byggnader 158 000 5,5 5,39 9 322
Mark- och grundarbeten 135 000 10,7 3,3 4 455
Elarbeten och elentreprenader 108 000 6,2 11,4 12 312
VVS Installation 132 000 5,1 7,4 9 768
Byggnadssnickeriarbeten 112 000 4,8 12,1 13 552
Måleriarbeten 85 000 8,4 5,3 4 505

Detaljhandel

Omsättning Euro/ person Driftsbidrag (%/oms) Dritskapital (%/oms) Driftskapital (%/person)
Underhåll och reparation av motorfordon 105 000 6,4 5,1 5 355
Handel med reservdelar till motorfordon 160 000 4,6 16,9 27 040
Handel samt reparation av motorcyklar 249 000 3,1 13,4 33 366
Däckhandel 129 000 5,4 9,6 12 394
Järnhandel 211 000 3,1 18,4 38 824
Blomsteraffär 37 000 3,2 1,1 407
Klädaffär 343 000 3,4 26,3 26 180
Skoaffär 110 000 1,5 23,8 26 180

Restaurang och hotell

Omsättning Euro/ person Driftsbidrag (%/oms) Driftskapital (%/oms) Driftskapital (€/person)
Cafe 67 000 7,5 -0,2 0
Restauranger pch motsvarande verksamhet 77 000 5,4 0,0 0
Övrig catering- och centralköksverksamhet 62 000 4,3 0,9 558
Hotellverksamhet 97 000 8,4 -0,5 0

Övriga tjänster

Omsättning Euro/ person Driftsbidrag (%/oms) Driftskapital (%/oms) Driftskapital (€/person)
Fysioterapi 66 000 5,9 3,1 2 046
Gym 68 000 6,4 0,7 476
Frisersalonger 52 000 6,3 1,3 676
Skönhetsvård 49 000 3,4 7,4 3 626
IT-tjänster, konsulter 65 000 3,9 5,0 3 250
Bokförings- och bokslutstjänster 67 000 9,6 8,2 5 494
Ingengörbyråer, tekniska konsulter 97 000 7,1 11 10 670
Reklambyråer 74 000 4,8 6,6 4 884
Fastighetsrelaterade stödtjänster 51 000 12,1 0,9 459
Rengöring och lokalvård 54 000 8,8 5,5 2 970
Läkarcentral, privata läkartjänster 136 000 7,3 1,5 2 040
Tandläkartjänster 141 000 15,4 1,8 2 538
Boende för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder, missbruksproblem 59 000 9,4 7,5 4 425
Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 87 000 8,1 10,9 9 483
Vägtransport, godstrafik 120 000 8,3 4,4 5 280
Chartertrafik med buss 96 000 8,4 2,0 1 920