Med hjälp av Företagstolken kan du planera dit företagsverksamhet självständigt. Planeringen går framåt logiskt och allt nödvändig tas i beaktande. Såhär finns förutsättningarna för lönsamt och fortgående företagsverksamhet.

Dynamo Närpes är den första instansen som det lönar sig att vända sig till genast i begynnelseskedet av företagsplanerna. Där kan en expert på företagsverksamhet ge goda råd och har som utomstående person en utmärkt möjlighet att kontakta externa finansiärer och vid behov hjälpa till med uppgörandet av finansieringsansökningar, övriga handlingar och kalkyler.

Skeden vid grundandet av ett företag

  1. Planera företagsverksamheten och gör upp en plan för affärsverksamheten
  2. Uppgör en ekonomiplan
  3. Utred företagets finansieringsmöjligheter
  4. Beräkna investeringens lönsamhet om behövs
  5. Val av företags-/bolagsform, val av bolagsform och företagets namn samt registrening
  6. Anskaffning av försäkringar etc.

Använd Checklista vid grundandet av företag!

Planeringen går framåt logiskt och allt nödvändig tas i beaktande