Företagarna i Finland r.f. är vad medlemsantalet beträffar Finlands största näringslivsorganisation, till vilken över 400 lokalföreningar hör. Av ett medlemsantal om 115 000 företag är över 90 % företag med färre än 10 personer. För en medlemsavgift om ca. 150 € får företagaren tillgång till mångsidig informationsrådgivning, träffar andra företagare, skapar kontakter och håller sig orienterad om nuläget via medlemstidningar och nyheter på nätet samt tack vare mångsidiga kurser och utbildningar. Dessutom tillkommer en hel del medlemsförmåner.
Mera information: www.yrittajat.fi/sv