Miljötjänsternas kontaktinformation

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Västkustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster om individens livsmiljö i enligt med gällande lagstiftning.

Kontaktupgifter

Miljövård

Miljöinspektör Linda Nordmyr
044 727 1263
linda.nordmyr(at)korsholm.fi

Hälsoskydd

Hälsoinspektör Maria Nylund
050 549 6046
maria.nylund(at)korsholm.fi