Med FT15 Lånekalkylator kan berägnas lånekostnader med tre olika sätt

  • Låneratens storlek (annuitetslån)
  • Lånens årskostnad, då man meddelar låneratens storlek
  • Lånens årskostnad, då lånen avkortas i lika stora rater