Kassabudgetering är viktig oberoende av företagets storlek eller ekonomiska ställning.

Avsikten med kassabudgeteringen är att så noggrant som möjligt förutspå företagets penningtrafik, d.v.s. inkommande och utgående pengar. Ju längre man förutspår, desto vidare skala måste användas. En kassabudget för en månad måste göras med en dags noggrannhet, en som gäller ett år med en veckas eller en månads noggrannhet.