FT6 Det nya företagets resultatplan

Använd detta kalkyleringsprogram, då företaget har flera anställda och investeringen finansieras av flera finansiärer.

Med detta resultatplan kan man utföra för fyra år

  • resultatbudget
  • balans
  • finansieringsbudget
  • ekonomiska parametrar
  • kassabudget för två år

Vi rekommenderar att använda vid kalkylering Excel. Använd inte Google sheets-program!