Hur väl känner du till dina konkurreter? Från höger kan du ladda konkurrentanalys.

  • Produkternas livscykel
  • Skulle din konkurrent vara din samarbetspartner?
  • Skulle din konkurrent vara til salu eller en annan konkurrent köper den? Har konkurrenten efterträdare?
  • Finansiell ställning
Konkurrent-analysen visar styrkor och svagheter av ditt företag