Företagets konkurrensförmåga beror endast på lönsam affärsverksamhet. Företaget måste ta hand om sin konkurrenskraft och utveckla sin verksamhet målmedvetet.

Med Företagstolkens råd

 • du lär dig att kontrollera över företagets långsiktiga ekonomiska frågor och undvika risker
 • dra nytta av avdragsgilla kostnader i beskattning för att förbättra din och ditt företagets ekonomi
 • du tar reda på finansieringsalternativ för investeringar och rörelsekapital samt möjligheter företagsstöd och bidrag
 • jämför ditt företagets ekonomiska parametrar med övriga företag i samma bransch

Utnyttja Företagstolkens kalkyleringsprogram för utveckling av företaget och kontrollering av ekonomin

 • med hjälp av Kassabudget kan enkelt övervaka tillräcklighet av likvida medel
 • uppgör en resultatsplan och utvärdera investeringsprojektens inverkan i företagets ekonomin
 • analysera företagets bokslut och ekonomiska parametrar för att se ditt företagets lönsamhet på lång sikt
 • med Kalkyleringsprogram för investering du kan analysera olika investeringsalternativ
 • använd Prissättningsprogram för lönsamt prissättning

Om du behärskar marknadsföring och försäljning, har du framgång i konkurrens

 • råd och arbetsbok för uppgörande av en marknadsföringsplan
 • verktyg och råd för uppgörande av en försäljningsplan
 • råd för konkurrensanalys

Vardagsrutiner hanteras med hjälp av Företagstolkens blanketter och antalsmodeller

 • över 40 färdiga blanketter och avtalsmodeller för företagets administration, affärsverksamhet och arbetsförhållande samt blanketter till myndigheter
Ditt företag har framgång i konkurrens, när du utvecklar din verksamhet kontinuerligt.