I följande tabell jämförs olika företagsformer i enlighet med kraven på bokföringen.

Fysisk person, yrkesytövare eller affärsidkare Personbolag (Öb / Kb) Aktiebolag
Enkel bokföring Möjligt, om endast 1 av följande överstigs: 1) balansens slutsumma 100000 €, 2) omsättningen 200000 € eller 3) anställda i medeltal 3 personer. Räkensskapsperioden bör vara alltid kalenderår. inte möjlig inte möjlig
Dubbel bokföring Se ovan. Om 2 eller mera överstigs. obligatorisk obligatorisk
Bokföringsperiod Kalenderår, om man har enkel bokföring. Även annan, om man har dubbel prestationsbaserad bokföring. 2 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6 – 18 mån.2 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6-18 mån. 12 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6-18 mån. 12 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6-18 mån.
Uppgörande av bokslut Inom 2 mån. efter bokslutsdagen Inom 4 månader från bokslutsdagen, såvida Bokföringsnämnden inte har gett dispens Inom 4 månader från bokslutsdagen, såvida Bokföringsnämnden inte har gett dispens.
Revisionsskyldighet icke obligatorisk Det rekommenderas att man väljer en revisor och en suppleant åt denna. Skyldigheten åligger inte s.k. små samfund, om endast 1 av följande överstigs 1) balansens slutsumma under 100000 € 2) omsättningen under 200000 € 3) anställda i medeltal 3 personer Det rekommenderas att man väljer en revisor och en suppleant åt denna. Skyldigheten åligger inte s.k. små samfund, om endast 1 av följande överstigs 1) balansens slutsumma under 100000 € 2) omsättningen under 200000 € 3) anställda i medeltal 3 personer
Tidpunkt för revision Före skattedeklarationen ska inlämnas, för att revisionsberättelsen bifogas skattedeklarationen. Materialet åt revisorn inom 4 månader efter bokslutsdagen. Revisionsberättelsen inom 5 månader efter bokslutsdagen. Materialet åt revisorn inom 4 månader efter bokslutsdagen. Revisionsberättelsen inom 5 månader efter bokslutsdagen. Revisorns berättelse till styrelsen 2 veckor före bolagsstämman.
Skattedeklarationen ska inlämnas före Slutet av mars Slutet av mars 4 mån. efter redov. per. utgång
Aktiv betalning av tilläggsskatten Slutet av april Slutet av april 4 mån. efter redov. per. utgång
Registreringsskyldighet av bokslutet till handelsregistret behövs inte Om ett Aktiebolag är bolagsman eller 1) omsättning 12 M€ 2) balansens slutsumma 6 M€ 3) tjänst i medeltal 50 personer Materialet bör levereras till handelsregistret inom 6 månader efter bokslutsdagen. Alltid. Skatteförvaltningen förmedlar bokslutet med bilagor till handelsregistret.