Här hittar du alla filar, som finns i Företagstolken. Använd alltid vid kalkylering Excel-program eller Libre Office Calc-program (gratis). Använd inte Google Sheets-program. Du behöver inga löseord. Spara kalkylen först på din dator innan du börjar använda kalkylet.

Kalkylprogram

Arbetsböcker

Blanketter