Företaget betalar skatter enligt följande

Mervärdesskatt och arbetsgivarprestationerna

 • Betalas via nätet i skatteförvaltninges MinSkatt -tjänst.
 • Förfallodagan är den 12:e i varje månaden.
 • Arbetsgivarprestationer är förskottinnehållning från lön och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.
 • Företag vars omsättning under räkenskapsperioden är högst 50 000 euro, ges möjlighet att redovisa moms enligt betalningsprincipen. Vid redovisningen enligt betalningsprincipen hänför företaget den moms som ska betalas på försäljningar och den moms som dras av för inköp till den månad då företaget får betalningen för försäljningen eller betalar varan eller tjänsten som det köpt.

Skatteperioden påverkar t.ex. när arbetsgivarprestationer ska betalas eller när moms ska deklareras och betalas. Skatteperiodens längd beror på företagets omsättning. När du grundar ett företag ska du ange företagets omsättning och räkenskapsperiod i etableringsanmälan. Om du inte anger något är skatteperioden automatiskt en månad.

 • Om företagets omsättning är över 100 000 euro är skatteperioden en månad.
 • Om företagets omsättning är 30 001–100 000 euro är skatteperioden enligt ditt val antingen ett kvartal eller en månad.
 • Om företagets omsättning är 0–30 000 euro är skatteperioden enligt ditt val antingen ett kvartal (arbetsgivarprestationer) och ett kalenderår (moms), ett ett kvartal – alla skatter på eget initiativ eller en månad – alla skatter på eget initiativ.

Återbäring av mervärdesskatt och arbetsgivarprestationerna
För stora inbetalningar eller medvärdesskattens återbäringar betalas in på företagets bankkonto. Skatteperiodens uppgifter kan rättas under 45 dygn utan påföljder förseningsavgift. Du kan ändra återbäringspunkten och återbäringsgränsen i MinSkatt. Sammandraget för en period om en kalender månad kan läsas i MinSkatt.

Förskottsskatt

 • Betalas månatligen den 23. dagen.
 • Skatteförvaltningen skickas förskottskattebeslutet till betalare och giroblanketter för betalning eller e-faktura.
 • Företaget betalar skatt beroende på affärsverksamhetens resultat. Företagaren/företaget som inleder sin verksamhet ska uppskatta näringsverksamhetens resultat och anmäla detta till Skatteförvaltningen.
 • För ett befintligt företag fastställer Skatteförvaltningen automatiskt förskotten för det kommande året utgående från inkomstuppgifterna i den senast slutförda beskattningen.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare samt bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag betalar förskotten själv eller de betalas av företaget.
 • Aktiebolaget betalar förskottsskatt själv. Om aktiebolaget betalar dividend, kan aktieägaren ansöka förskottsskatt.


Du kan ändra förskotsskattens mängd, betale inte för mycket eller för litet