Efter skickande av företagets registreringsdokument till Patent- och registreringsstyrelsen fås därifrån efter några dagar ett FO-nummer för företaget. För att anordna den egentliga företagsverksamheten måste man vidta ytterligare några åtgärder, och samtidigt lära sig grundläggande saker som har att göra med att driva ett företag.

Arbetsuppgifterna som ska skötas/studeras

 1. Att teckna försäkringar
 2. Lokaler och myndighetstillstånd, hyresavtal
 3. Kostnader som uppstår i samband med utbetalning av löner
 4. Att uppgöra arbetsavtal
 5. Att betala mervärdesskatt
 6. Att anordna bokföringen
 7. Att öppna bankkonto
 8. Fakturering
 9. Företagarens arbetslöshetsskydd
 10. Att anordna företagshälsovården
 11. Anslutningar till organisationer