Företagaren bör känna till grunderna för beskattning, och inte blint förlita sig på bokföringsbyråns sakkunnighet.

I praktiken expertis i bokföringsbyråer varierar en hel del och flera grundläggande fel kan upprepas år efter år. Kanske företagaren bar betalat ytterligare skatt även en stor summa. Därför bör företagaren behärska själv alla viktiga saker om beskattning. Sakkunnig information om beskattning fås från Företagstolken, som förklarar alla relevanta frågor angående företagets ekonomi och beskattning. I det följande granskas för enkelhetens skull endast företagets och företagarens beskattning ur ett traditionellt företags perspektiv. Ett traditionellt företag säljer sina egna produkter i Finland, hyr inte fastigheter och äger inte värdepapper eller aktier.

Företagaren är ansvarig för företagets beskattning, inte bokföringsbyrån

Beskattningens struktur

Beskattningens princip är följande:
1. Företagets inkomstskatt, vars storlek beror på affärsverksamhetens resultat.
2. Mervärdesskatt, vars storlek beror på affärsverksamhetens inkomster och utgifter.
3. Ägarnas beskattning. vars storlek beror på affärsverksamhetens resultat.

Företagarens skattefälla

Den företagarens skattefälla är beklagligt allmän för företagare inom vissa branscher. Man blir fartblind och kommer inte ihåg att man, på grund av den låga förskottskatten i början, har en del inkomstskatt obetald från t.o.m. de två första åren och att de förfaller till betalning i form av kvarskatt i januari-februari under det tredje året. Samtidigt stiger de nya förskotten till de verkliga inkomsternas nivå. Om företagaren har levt dessa två år över sina verkliga inkomster och kassan är tom, börjar svårigheterna snabbt hopa sig. Kassakrisen kan ytterligare förvärras av de avkortningsfria år, som togs för lånen i början av företagaråren, vilka också förfaller just då det tredje året börjar. Det är typiskt att de företagare som har relativt lite inventarier att avskriva i beskattningen lättast faller i den här fällan. Dylika sektorer är detaljhandel, maskinentreprenad, byggnadsverksamhet och servicesektorn. Följande bild presenteras schematisk företagarens skattefälla.

#