En del av riskerna kan man gardera sig emot genom att ta en för ändamålet planerad försäkring.

Egendomsförsäkringar
Egendomsförsäkringarna täcker de materiella skador som har förorsakats fastigheten, t.ex. av brand, vattenledningsläckage och skador som har förorsakats av skadade maskiner och apparater i fastigheten. Storleken på brandförsäkringspremien är 0,3 % av försäkringsvärdet. Försäkringarna mot maskinhaveri gäller från fall till fall och är viktiga att ta då den egna verksamheten är beroende av en viss maskin eller en viss maskin eller funktion hos en underleverantör/samarbetskompanjon.

Avbrottsförsäkringar
Med en avbrottsförsäkring kan man, då en olycka har inträffat, säkra de kostnader som har förorsakat kostnader för verksamheten. Med en avbrottsförsäkring kan man ersätta

  • Av sakskador föranledda kostnader för företaget.
  • Personalens lönekostnader, som man har blivit tvungen att betala fastän ingen produktion har förekommit.
  • Försäljningsbidrag som man på grund av skada har gått miste om, som kan drabba även nyckel personer.

Avbrottsförsäkringen bör betala minst ett förlorat försäljningsbidrag för 2 år, emedan första året går till att reparera misstagen och andra året till att få tillbaka förlorade kunder.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringarna täcker den ersättningsskyldighet som enligt lag kan förorsakas företaget på grund av verksamhet som hör till dess område eller på grund av säkerhetsbrister i produkter som det tillverkar eller importerar. För några specialbranscher, t.ex. konsultation och spedition, finns en egen separat ansvarsförsäkring. Även för verkställande direktörens och styrelsens ansvar finns en egen försäkring.

Rättsskyddsförsäkring
Rättsskyddsförsäkringen ersätter de jurist- och rättegångskostnader som har uppstått för den försäkrade på grund av att han har använt jurist vid tviste- och brottsmål och vid stridbara ansökningsärenden, då ärendet hänför sig till den försäkrades verksamhet – eller till användningen av ett med fordonskasko försäkrat fordon i trafiken.

Transportförsäkring
En transportförsäkring ersätter en vara som har skadats i transportkedjan. Chaufförerna har sina egna ansvarsförsäkringar men de summor som de ersätter kan vara mycket mindre än produktens verkliga värde.

Prissättningsexempel på företagsförsäkringspremier

Bolagets försäkringar är frivilliga om inte produktionsmedlen har förvärvats genom extern finansiering. I det här fallet måste finansierade objekten försäkras. I praktiken måste företaget förvärva minst ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Övriga nödvändiga försäkringar är egendomförsäkring, avbrottförsäkring, försäkring mot maskinskada och transportförsäkring. Försäkringens pris beror på företagets bransch och affärsverksamhetens volym. T.ex. affärsverksamhetens risk vid frisörsalong är låg jämfört med byggandet.

Prisexempel om försäkringspaket som innehåller egendomförsäkring, avbrottförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, företagets omsättning 75 000 €.

  • Frisörsalong ja kosmetolog från 200 €
  • Näthandel från 300 €
  • Reparation av hushållsapparater från 400 €
  • Byggandet och monteringsarbeten från 600 €