Handel omfattar både detalj- och partihandeln. Dessa anskaffar färdiga produkter. På produktens anskaffningspris tilläggs försäljningsbidrag och säljs vidare. Med försäljningsbidraget betalas företagets indirekta kostnader, det vill säga lön, hyra, el, försäkringar, etc. I handel enda direkta kostnader är varukostnader.

Försäljningsbidrag
Produktens försäljningsbidrag kalkyleras enligt följande:

Försäljningsbidrag = Försäljningspris - inköpspris - köpta tjänster

Försäljningspriset räknas uppifrån ner!
Enligt formeln (100 x köppriset) / (100 - försäljningsbidrags-%)

T.ex. Köppriset 80 € , försäljningsbidraget 35 %
(100 x 80) / (100 - 35) = 123,08 €

Försäljningsbidraget varierar kraftigt beroende på butikens bransch. Desto högre kostnader desto mera pengar behövs. Därav beror mm. web-handels lägre priser, som kan arbeta i billigare lokaler med lägre personal. Samt stormarknadskedjorna har lägre försäljningspriser på grund av mindre inköpspriser. Dyra produkter med långa försäljningsperioder och höga finansieringskostnader, t.ex. bil- och maskinhandel, äter marginal. Inom detaljhandel svinn orsakar förluster. De är snatteri, brott på varorna eller överskridandet av bäst före-datum. Mängden förluster kan lätt vara 4 procent av den totala försäljningen. Förluster måste involveras i fastställandet av försäljningspriset.

Exempel av realiserade försäljningsbidragen:

  • Bilhandel 20 - 25 %
  • Vitvaror ca.20 %
  • Partihandel ca.28 %
  • Detaljhandel ca.29 %
  • Dagligvaruhandel 22 - 28 %
  • Klädaffär ca.30 %

OBS! I beräkning av priser måste den procentuella försäljningsbidraget vara större, exempelvis inom klädhandeln 55 - 60 %. En del av produkterna säljs med rabatt, det blir svinn och klagomål. Den slutliga försäljningsbidraget skulle falla till cirka 30 procent.

Handel omfattar både detalj- och partihandeln. Dessa anskaffar färdiga produkter. På produktens anskaffningspris tilläggs försäljningsbidrag och säljs vidare. Med försäljningsbidraget betalas företagets indirekta kostnader, det vill säga lön, hyra, el, försäkringar, etc. I handel enda direkta kostnader är varukostnader.

Handel omfattar både detalj- och partihandeln. Dessa anskaffar färdiga produkter. På produktens anskaffningspris tilläggs försäljningsbidrag och säljs vidare. Med försäljningsbidraget betalas företagets indirekta kostnader, det vill säga lön, hyra, el, försäkringar, etc. I handel enda direkta kostnader är varukostnader.