Med resultatplan uppgörs prognoss för företagets ekonomisk utveckling under följande fyra åren beroende på förra åtets bokslut.

För uppgörandet behövs från bokföraren företagets sista resultaträkning, balansräkning och noter samt noggrant information av balansräkningen.

Samtidigt fårs T-blanketter (Företagsanalyskomissionen), vilka är

  • T1 Investeringsplan (i Företagstolken för fyra år)
  • T2 Resultatbudget
  • T4 Finansieringsbudget
  • T5 Kassabudget (i Företagstolken för två år)
  • T7 Lån

Därtill Företagstolken producerar T3 Balans och ekonomiska parametrar.

Kalkylprogram behövs, då

  • man söker finansiering för investering eller för rörelsekapital
  • man bedömmer köpandet av ett företag, företagets värde eller intjäningsförmåga
  • företaget stor i kris och väg ut bör hittas

Kalkylprogrammets formel, struktur och en del av celler är skyddat med löseord. Använd vid kalkylering alltid Excel. ANVÄND INTE GOOGLE SHEETS-PROGRAM.