Förskottskatt

  • Betalas månatligen den 23. dagen.
  • Skatteförvaltningen skickas förskottskattebeslutet till betalare och giroblanketter för betalning eller e-faktura.
  • Företaget betalar skatt beroende på affärsverksamhetens resultat. Företagaren/företaget som inleder sin verksamhet ska uppskatta näringsverksamhetens resultat och anmäla detta till Skatteförvaltningen.
  • För ett befintligt företag fastställer Skatteförvaltningen automatiskt förskotten för det kommande året utgående från inkomstuppgifterna i den senast slutförda beskattningen.
  • Rörelseidkare och yrkesutövare samt bolagsman i öppet bolag och kommanditbolag betalar förskotten själv eller de betalas av företaget.
  • Aktiebolaget betalar förskottsskatt själv. Om aktiebolaget betalar dividend mera än 8 % av nettoförmögenhet, kan aktieägaren ansöka förskottsskatt.
  • Om skattskyldigen har betalt för litet förskottsskatt, måste den betala kvarskatt inkl. ränta i två rater, den 5. december och februari.