Företagsform har stor betydelse för FöPL-företagarens personliga nettoinkomster. I följande jämföras olika företagsformer i vissa beskattningsfall:

1. Måltidskostnader under resan

Affärs- och yrkesutövarePersonbolag (Öb eller Kb), Aktiebolag
Företaget kan inte betala måltidskostnader för företagaren.Företaget kan betala en måltid per heldagtraktamente (resans längd över 10 timmar) och det minskar inte dagtraktamentets storlek. Om måltiderna är två till antalet, betalas 50 procent av dagtraktamente. Halvdagtraktamentet (över 6 timmar) halveras redan av en måltid.
Verkan till nettoinkomst: 0 euro/årVerkan till nettoinkomst: T.ex. 50 heldagtraktamente ca. 450 euro/år

2. Kilometerersättning av användning om egen bil, då arbetskörning t.ex. 10 000 km/år

Affärs- och yrkesutövarePersonbolag (Öb eller Kb), Aktiebolag
Man får inte pengar, men utgifterna avdrags i företagarens beskattning i enlighet med kilometerersättningen.
Kilometerersättning betalas
Verkan till nettoinkomst: ca. 1500 euroVerkan till nettoinkomst: 4300 euro

3. Dagtraktamente, då över 10 timmars resedagar 50 styckenår

Affärs- och yrkesutövarePersonbolag (Öb eller Kb), Aktiebolag
Man får inte pengar, men utgifterna avdrags i företagarens beskattning.
Företaget kan betala en måltid per heldagtraktamente (resans längd över 10 timmar) och det minskar inte dagtraktamentets storlek. Om måltiderna är två till antalet, betalas 50 procent av dagtraktamente. Halvdagtraktamentet (över 6 timmar) halveras redan av en måltid.
Verkan till nettoinkomst: ca. 670 euroVerkan till nettoinkomst: ca. 1400 €

4. Naturaförmåner

Affärs- och yrkesutövarePersonbolag (ÖB eller Kb), Aktiebolag
En företagare kan inte bevilja sig själv naturaförmåner, eftersom löneutbetalning inte är möjlig.Kan beviljas utbetalas om företagaren lyfter lön. För en FöPL- företagare är utbetalningen av naturaförmåner förmånlig, eftersom för dem betalas endast ca. 3 procent i socialskyddsavgift. Som naturaförmån kan man ta vad som helst bara man håller sig till gängse värde.
Lunchförmåns verkan till nettoinkomst: 0 euroLunchförmåns verkan till nettoinkomst: ca. 1400 euro/år

5. Användning av företagarens lokaler till företagsbruk

Affärs- och yrkesutövarePersonbolag (Öb eller Kb), Aktiebolag
Företaget kan inte hyra lokaler, men konkreta kostnaderna kan minskas, även avkastning av byggnaden. Angående kontorsutrymmen används vanligen s.k. arbetsrumsavdrag.Kan hyras för företaget och hyran måste vara gängse. Från hyresbeloppet avdrags utgifter för t.ex. uppvärmning, försäkring mm. Hyran är kapitalinkomst för hyresgivaren.
Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca. 630 euro/årVerkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca. 1500 euro/år

6. Kontorsmöbler och dator i företagarens hembyrå

Affärs- och yrkesutövarePersonbolag (Öb eller Kb), Aktiebolag
S.k. arbetsrumsavdrag innehåller möbler dvs. företagaren måste skaffa dem själv. Av datorn får man skatteavdrag, men betalar den själv.Företaget kan betala möbler och datorn, om företaget uthyrar byrån för företaget. Användningsgraden betyder ingenting.
Verkan till nettoinkomst: 0 euroVerkan till nettoinkomst: värde av kontorsmöbler och -maskiner, t.ex. 1500 euro

7. Personförsäkringar

Affärs- och yrkesutövarePersonbolag (Öb eller Kb), Aktiebolag
En affärs- och yrkesutövare kan inte dra av försäkringsavgifter för sig själv, sin maka eller sina barn under 14 år, men nog olycksfallsförsäkringarna men inte övriga personförsäkringar.Företaget kan betala alla skäliga personförsäkringar och avdraga dem i beskattningen.
Verkan till nettoinkomst: 0 euroVerkan till nettoinkomst: T.ex. livförsäkring 100 000 € och sjukförsäkringens sjukdagspenning 50 €, ca. 1500 euro/år