Ohjeita Kassabudjetin laadintaan

Lähtötiedot

Toimivalle yritykselle kassabudjetin laatiminen on nopeaa, kun hankitaan kirjanpitäjältä menoista ja tuloista kuukausikohtaiset tiedot. Toteutuneiden tietojen avulla saadaan uuden vuoden tiedot nopeasti laadittua. Myöhemmin kassabudjettia pitää päivittää menojen ja tulojen oleellisesti muuttuessa. Mitä tarkemmin kassabudjettia päivitetään sen tarkempi ennuste.

Käytä laskentaan MS Exceliä. Älä käytä Googlen Sheets -laskentaohjelmaa.

Vaihe 1. Kassabudjetin täyttäminen

Täytetään ympyröidyt kohdat. Kohdan 1 tiedot löytyvät edellisestä tilinpäätöksen Taseesta Vastaavaa-osasta kohdasta "Rahoitusomaisuus".

#

Vaihe 2. Myyntierittelyt, tuotanto-ostot ja ulkopuoliset palvelut

Muista tarkistaa arvonlisäveron prosentti oikeaksi ja kirjoittaa verolliset summat, vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen.

#

Vaihe 3. Palkkaerittelyt ja kiinteiden kulujen erittelyt

#

Vaihe 4. Markkinointibudjetin laatiminen

#

Vaihe 5 Kassabudjetin viimeistely

  • Täytä loput puuttuvat tiedot
  • Rivi 17 Arvonlisäveron suuruus, löytyy edellisen tilikauden tilinpäätöksestä, Taseen Vastattavaa-osan kohdasta "Muut lyhytaikaiset velat".
#

Vaihe 6. Grafiikan tulkinta

  • Oranssi palkki kertoo kassavarojen määrän, negatiivinen palkki alaspäin kertoo etteivät rahat riitä. Ohjelma laskee paljonko lisärahoitusta pitää järjestää.
  • Sininen palkki laskee Tulot vähennettynä menoilla. Joinakin kuukausina voivat menot olla isommat kuin tulot. Rahat kuitenkin riittävät, jos oranssi palkki on positiivinen eli ylöspäin.
#