Yritystulkki

Yritystulkista löytyy yrittämiseen liittyvä perustieto. Yritystulkki soveltuu aloittavalle ja toimivalle yrittäjälle sekä opetuskäyttöön mm. yrittäjän ammattitutkintoa ja starttirahaa varten.

Yritystoiminnan perusasiat ovat samat yrityksen toimialasta riippumatta. Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin suunnitteluun. Lisäksi Yritystulkki sisältää kattavan lomakkeiston yrittäjän arjen avuksi.

Yritystulkki tehdään kunta, kaupunki tai kehittämisyhtiökohtaisesti ja sen tietoja päivitetään jatkuvasti. Yritystulkki on käännetty kokonaisuudessa myös ruotsin kielelle sekä suunnitteluaineistoa englanniksi ja venäjäksi. Yritystulkki on käytössä lähes 70:ssa yritystoiminnan kehittämisorganisaatiossa ympäri Suomen.

Käyttöoikeus

Oman paikkakuntasi yrityspalveluorganisaation (nimi ilmenee aineistosta) kustantamaa Yritystulkin materiaalia saavat käyttää yksityishenkilöt, yritykset ja oppilaitokset vapaasti ilman korvausta omassa käytössään. Niin ikään yritystuspalveluorganisaation henkilökunta saa käyttää yrityspalvelutyössään Yritystulkkia,

  • Kun asiakasyritys toimii yrityspalveluorganisaation osakas- tai jäsenkunnan alueella tai
  • Kun asiakasyritys toimii kunnassa/kaupungissa, joka ostaa yrityspalveluorganisaatiolta neuvontapalvelun ja on maksanut Jadelcons Oy:lle kuntansa osalta erillisen Yritystulkki-käyttömaksun.

Yrityspalveluorganisaatiolla tarkoitetaan kuntaa, kaupunkia, seutukuntaa, kuntayhtymää, kehittämisyhtiötä tai -yhdistystä, Uusyrityskeskusta ja Maaseudun kehittämisyhdistystä.

Muu kaupallinen käyttö edellyttää käyttöoikeuden hankkimista Jadelcons Oy:ltä. Kaupallista käyttöä ovat esim. yrityskonsultointi ja -neuvonta maksua vastaan käyttäen hyväksi Yritystulkin aineistoa tai ansaintatarkoituksessa järjestetty lyhyt tai pitkäkestoinen koulutus, jonka aikana koulutukseen osallistujat ohjeistetaan käyttämään Yritystulkin aineistoa kouluttajan antamien tehtävien suorittamiseen. Sallittua käyttöä kuitenkin on tilitoimiston yksittäisen asiakkaan neuvonta Yritystulkin aineiston avulla. Yritystulkin aineiston kaupallisesta käytöstä ilman kirjallista lupaamme tai maksettua käyttöoikeusmaksua laskutetaan 1500 euroa + arvonlisävero/todettu luvaton käyttökerta.