Päätuotteemme on Yritystulkki -yritystietoaineisto, laskentaohjelmat ja niihen liittyvät koulutukset.

Lisäksi teemme:

  • rahoitus ja kannattavuuslaskelmia yrittäjille ja yritysneuvontaorganisaatioille
  • tuotekehitysprojekteja asiakkaiden omiin Excel-ohjelmiin.
Excel on erikoisosaamistamme