Vastuulauseke

Yritystulkin aineisto voi sisältää virheitä. JDC Kehitys Oy ei vastaa Yritystulkki aineiston virheiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. JDC Kehitys Oy ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta kuten saamatta jääneestä voitosta, tulojen tai tietojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä tai niistä aiheutuneista tappioista, vaikka käyttäjä olisi niiden mahdollisesta syntymisestä etukäteen JDC Kehitykselle ilmoittanut.