Hyvästäkin kassabudjetoinnista huolimatta voi yritys joutua tilanteeseen, että kassavarat eivät riitäkään kaikkien tulevien laskujen maksuun. Tilanteen voi aiheuttaa lakko, asiakkaan maksukyvyttömyys tai konkurssi, toimittajan raaka-aineensaantivaikeudet tms.


Kassakriisissä kannattaa toimia seuraavasti:

 • Tarkista omat saatavasi ja käynnistä perintätoimet.
 • Neuvottelemalla vakavaraisimpien asiakkaitesi kanssa voivat he maksaa laskusi vaikka heti.
 • Tavarantoimittajilta on mahdollista saada lisää maksuaikaa neuvottelemalla.
 • Ota yhteys rahoittajiisi, joiden kanssa sovitaan lainanlyhennysten siirroista, koron tilapäisestä alentamisesta, limiittirajan nostosta tms. toimenpiteistä kassavarojen määrän lisäämiseksi. Aikanaan tehtyyn pyyntöön suhtaudutaan myönteisesti, mutta rahoittajan karhukirjeen jälkeen neuvottelut ovat vaikeat.
 • Hae ennakkoveron määrää pienemmäksi OmaVerossa.
 • Palkat on pyrittävä maksamaan kaikissa tilanteissa, koska vaarana on parhaiden työntekijöiden menettäminen.
 • Tarkista, onko joku ELY-keskuksen myöntämä avustus vielä hakematta maksuun tai miten se saadaan maksatuskelpoiseksi.
 • Henkilöstön lomauttamistarpeet puntaroitava, sillä vähentäminen on kalliimpi tapa lomapalkkojen ja irtisanomisajan palkkojen maksamisen vuoksi. Lomautus voidaan toteuttaa työehtosopimuksesta riippuen normaalisti kahdessa viikossa.

Maksuhäiriömerkintöjen poistumisajat:

 1. Konkurssia koskevat tiedot viiden vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.
 2. Velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat merkinnät on poistettu viranomaisrekisteristä.
 3. Ulosottoa koskevat tiedot heti, jos ulosottoperuste on kumottu tai ulosotto on muutoin todettu aiheettomaksi.
 4. Suppeaa ulosottoa koskevat tiedot heti, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon siitä, että velallinen on maksanut sen velan, jota perittiin suppeassa ulosotossa.
 5. Velkojan ilmoittamaa maksuhäiriötä ja velallisen tunnustamaa maksuhäiriötä (esim. tratta) koskevat tiedot kahden vuoden kuluessa siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin.
 6. Viranomaisen toteamat maksuhäiriötiedot (esim. maksamismääräys) ja ulosottotiedot viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tieto on talletettu rekisteriin.
 7. Saneerauksen päättymisessä 1 - 4 kuukautta riippuen päättymissyystä. Mikäli Yrityssaneerausohjelma on rauennut, koska yritys ei ole noudattanut yrityssaneerausohjelmaa, näkyy merkintä 3 vuotta + 1 kuukausi.