Yritys maksaa liiketoiminnastaan veroa. Yrityksen ennakkovero määräytyy edellisen vuoden veroilmoituksen perusteella tuloksen mukaan.


Ennakkovero maksetaan OmaVero -palvelussa joka kuukauden 23. päivä. Ennakoihin kannattaa hakea muutosta OmaVero -palvelussa, jos viimeksi päättyneen, kuluvan tai seuraavan verovuoden ennakko on liian suuri tai pieni.

Osakeyhtiön osakas voi hakea itselleen myös ennakkoveron, jos yhtiö maksaa osinkoja osakkailleen enemmän kuin 8 % yrityksen nettovarallisuudesta. Em. osingosta yritys tilittää verottajalle 7,5 % veroa osingon määrästä. Jos osakas ei hae ennakkoveroa, maksetaan verot jäännösveron (”mätkyt”) tapaan korkoineen kahdessa erässä.