Toimivan yrityksen ostaminen voi olla oman perustamista parempi vaihtoehto aloittaa yritystoiminta.

Oman yrityksen perustamiseen verrattuna toimivan yrityksen tai toimivan liiketoimintakokonaisuuden ostaminen mahdollistaa keskittymisen yrityksen kehittämiseen sen sijaan, että aikaa ja rahaa kuluu tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai asiakkaiden hankintaan. On tavanomaista, että omistajanvaihdosprosessi kestää eri vaiheineen 3 - 5 vuotta. Tämä tarkoittaan, että myyjä on tehnyt luopumispäätöksen jo kauan ennen, kuin ostaja saa tiedon kohteesta. Yleensä myytävää yritystä on viritetty myyntikuntoon. Lähivuosina yli 70 000 pientä- ja keskisuurta yritystä on omistajavaihdoksen edessä.

Suomessa on noin 78 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää

Yrityksen ostajan kannalta tärkeitä kysymyksiä

Onko yrityksen liiketoiminnalla tulevaisuutta?

Markkinointisuunnitelman avulla selviää yrityksen liikeidea, kilpailutilanne sekä tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat. Myytävän yrityksen liiketoiminnallinen tilanne voidaan kattavasti selvittää Yritystulkin YT27 Markkinointisuunnitelman avulla.

Henkilöityykö yritystoiminta liikaa nykyiseen yrittäjään?

Liiallinen henkilöityminen vaikeuttaa merkittävästi uuden yrittäjän alkuvaiheen menestymistä.

Onko myytävä kokonaisuus oikea ostajan tarpeisiin?

Usein myytävään yritykseen sisältyy toimintoja tai omaisuuseriä, jotka eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan ja ovat taloudellisesti kannattamattomia (esim. ajoneuvot ja kiinteistöt). Tuloslaskelma pitää oikaista vastaamaan ostajan tulevaa toimintaa ilman tarpeettomia omaisuuseriä.

Yrityksen arvo?

Yrityksen arvo on yksinkertaistettuna arvio tulevaisuuden tuotoista. Yrityksen menneisyydellä arvioidaan tulevaisuuden tuottoja. Yrityskauppa on ajateltava investointina, jolloin ostettavan yrityksen takaisinmaksuaika tulisi olla 2 - 6 vuotta. Yrityksen arvon määritykseen on monia eri laskentatapoja:

 • Yksinkertaisin on yrityksen varat vähennettynä veloilla eli substanssiarvo, joka on yleisesti myyjän minimihinta. Substanssiarvossa omaisuus lasketaan käyvässä arvossa, ei kirjanpitoarvossa.
 • Tuottoarvomenetelmä: Tehdään tulossuunnitelma 3 -5 tulevalle vuodelle. Tuottoarvomenetelmän mukainen kauppahinta = Nettotulos (Liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut - verot) x 5. Yleensä kauppahintaan lisätään liikearvoa (goodwill), joka on aineetonta omaisuutta, kuten yrityksen brändi, asiakas- ja alihankkijasuhteet ja rekisterit, edustukset, osaavat työntekijät. Laskelman voit tehdä Yritystulkin YT22 Tulossuunnitelma-ohjelmalla.

Verottajan laskentapa
Verottaja laskee yrityksen substanssiarvon (varat - velat) sekä tuottoarvon historiasta eli kolmen viimeisimmän tilikauden keskimääräinen nettotulos jaettuna 0,15 (15 %). Mikäli yrittäjä on nostanut yrityksestä normaalia pienempää palkkaa, voi Verottaja pienentää tuottoarvoa laskennallisella palkkakorjauksella.

 • Mikäli substanssiarvo on suurempi (tai yhtä suuri) kuin tuottoarvo, on yrityksen arvo substanssiarvo.
 • Mikäli tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, on yrityksen arvo tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo.

Ostettavan varaston ja konekannan arvo?

Maksa vain varaston ja tuotantokoneiden todellisesta arvosta.

 • Varastossa voi olla vanhentuneita tai myyntikelvottomia tuotteita, jotka ovat kirjanpidossa arvioitu täydellä hinnalla.
 • Tuotantokoneiden tai -ohjelmien huoltojen ja/tai päivitysten tilanne.
 • Tuotantovälineisiin voi olla laskettuna kalliita esim. muotteja, koneita, työkaluja tai ohjelmia, joilla ei ole nykyarvoa.
 • Raaka-aineet tai materiaalit, joita ei enää voida käyttää, esim. vanhenevat tuotteet, tuotepakkauksien tuotetiedot, kierrätettävyys yms.

Tuotevastuut ja riskit?

 • Mahdollisia takuuriskejä tai tuotteiden takaisinvetoja?
 • Keskeneräiset oikeudenkäynnit ja reklamaatiot?
 • Tulevat lainsäädännön muutokset.
 • Alihankinta- tai yhteistyösopimusriskit.
 • Henkilö- ja asiakasriskit. Jättävätkö avainhenkilöt ja asiakkaat yrityksen?
 • Myyntisaatavissa yli 6 kuukautta vanhoja laskuja, joista maksun saanti on epätodennäköistä.

Yrityskaupassa ostettava omaisuus ja tilinpäätökset kannattaa käydä läpi huolellisesti tarvittaessa asiantuntijan avustamana. Yrityskaupassa ja asiakirjojen laadinnassa suosittelemme käyttämään yrityskaupan ammattilaisia.

Mistä löytää ostettava yritys?

Ostettavia yrityksiä on melko helppo löytää, mutta sopivan valinta on vaikeaa ja vie runsaasti aikaa. Tässä muistilista kohteiden etsimiseen:

 • Suomen Yrittäjien Yrityspörssi, jonne voit laittaa myös ostetaan ilmoituksen
 • Kerro halukkuudestasi ostaa yritys esim. yritysneuvonnalle, pankinjohtajalle, yrittäjäyhdistykselle
 • Kiertele, tarkkaile ja vieraile kiinnostavissa yrityksissä
 • Lue mainoksia, kotisivuja ja lehtijuttuja
 • Kysy ELY-keskuksen ja muiden yritysneuvontaorganisaatioiden rekisteristä

Tästä linkistä voit tutustua Yrityksen ostajan oppaaseen.

Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin ostaminen eli franchiseyrittäjyys

Franchiseyrittäjyys voi olla oman yrityksen perustamiseen verrattuna parempi vaihtoehto. Franchising jaetaan tyypillisesti kahteen pääasialliseen muotoon, tuotejakelu- ja tavaramerkkifranchisin­giin sekä liiketoimintamalli-franchisingiin. Koska kysymyksessä on toisen osapuolen kehittämän liiketoimintamallin käyttö, perii franchise-antaja siitä korvauksen. Korvauksia ovat yleensä liittymismaksu (esim. 20 000 €), yhteistyömaksu ja markkinointimaksu yhteensä 5 - 10 % liikevaihdosta.

Franchiseyrittäjyyttä tarjoaviin ketjuihin sekä niiden perimiin yhteistyömaksuihin voit tutustua seuraavissa linkeissä: www.franchising.fi ja www.ketju.fi.