Ekonomirådgivningens experter ger råd vid ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter och anvisningar för att reda upp situationen.

Ekonomirådgivningen kan hänvisa till exempel till följande instanser:

 • en lokal företagarförening eller företagarnas regionorganisation
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen
 • regional företagsservice
 • Nyföretagscentrum
 • företagsmentorer
 • avgiftsbelagd företagsrådgivning eller konsult


Som ett alternativ kartläggs även möjligheten till skuldsanering eller företagssanering, varvid en skriftlig utredning av följande frågor utarbetas:

 • ekonomin och ekonomiska problem (skulder, räkningar, bokföring och även problem i privatekonomin)
 • produkter eller tjänster som säljs samt kundkretsen
 • företagarens hälsa och övriga ork
 • avtal som påverkar näringsverksamheten
 • företagarens personliga ansvar och skyldigheter
 • de ekonomiska kalkylernas realism och företagarens förväntningar
 • behov och tillgänglighet av driftskapital
 • företagets intressentgrupper (finansiärer, skattemyndigheten, varuleverantörer, arbetstagare, kunder, små aktieägare osv.) förtroende för företagsverksamheten, huruvida de viktigaste aktörerna har kvar förtroendet.

När företagsverksamhetens förutsättningar beträffande skuldsanering har retts ut i Ekonomihjälpen, övergår klientskapet till kommunal ekonomi- och skuldrådgivning.

Skriftlig utredning
Som bilaga till skuldsaneringsansökan behövs en utredning av en revisor eller annan pålitlig expert för bedömning av förutsättningarna för skuldsaneringen. En lämplig expert hittas med hjälp av ekonomi- och skuldrådgivningen. Utredningen kostar cirka tusen euro (+ moms).

Näringsverksamhetens återhämtning
Det är möjligt att få näringsverksamheten att återhämta sig och bli lönsam utan skuldsanering. Det går inte heller att få skuldsanering, om man inte kan få företagsverksamheten att återhämta sig så mycket att man klarar av att betala de skulder som återstår efter skuldsaneringen. Å andra sidan är det också möjligt att näringsverksamhetens skulder kan skötas utan skuldsanering, men behovet att ordna skulderna i privatekonomin kvarstår. Då kan företagaren ansöka om skuldsanering endast för sina skulder i privatekonomin.

Skuldsaneringsansökan och betalningsprogram
Skuldsaneringsansökan för en företagsklient utarbetas huvudsakligen på samma sätt som för en privatperson. Betalningsmånen kan räknas ut enligt den uppskattade inkomsten i expertutredningen. Utarbetandet av betalningsprogrammet och förfarandet i tingsrätten går i huvudsak till på samma sätt som för andra klienter. Det är sannolikt att en utredare oftare förordnas i företagsärenden än i övriga fall. Utredaren kan också bedöma företagsverksamheten ur synvinkeln för förutsättningar för skuldsanering.