Vanligen efter företaget och företagaren har fungerat en längre tid, kommer både företagets och företagarens förmögenhet att förökas. Vid aktiebolaget förorsakar framgång inte svårigheter, då båda parterna är djuriskt separata. Fastän aktiebolag skulle hamna till konkurs, behåller aktieägaren sin egendom. Men i personbolag (firma, affärsidkare, öppet eller kommanditbolag) är situationen helt annat, då bolagsmän ansvarar om företagets skulder liksom sina egna. Och dessutom ansvar varje bolagsman solidariskt för de förbindelser som en annan bolagsman har gjort, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman. Ansvaret betyder inte bara skulder med säkerhet, utan alla skulder liksom skatter, köpskulder, försäkringar osv. Därför är det viktigt att förändra personbolaget i god tid till aktiebolag. Bäst vore välja aktiebolaget i första början.

I firma, affärsidkare, öppet eller kommanditbolag företagets skuld kan i sin helhet indrivas av den bolagsman som har råd att betala.