Vastuullinen yritystoiminta

Monet Suomalaiset yritykset ovat toimineet vastuullisesti jo vuosia, muttei siitä ei ole kerrottu yhteistyökumppaneille eikä varsinkaan asiakkaille. Vastuullisuus kannattaa hyödyntää kilpailuetuna ja brändin rakentamisena jo tänään. Yrityksen vastuullisuus on olennainen osa kilpailukykyistä liiketoimintaa ja vastuullisuus on lähitulevaisuudessa olennainen osa rakennettaessa työnantajamielikuvaa tai tuotteen/palvelun brändiä. Vastuullisuusraportointi koskettaa toistaiseksi vain suuria yrityksiä.

Vastuullisen yritystoiminnan (ESG) perusta jaetaan

  • sosiaaliseen vastuuseen
  • taloudelliseen vastuuseen
  • ympäristövastuullisuuteen

    ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance.

Työkaluja ja lisätietoa

Vastuullisuussääntelyn vaikutus alihankkijoihin ja toimittajiin
Monet suuret yritykset edellyttävät ja tulevat edellyttämään alihankkijoiltaan ja toimittajiltaan vastuullista yritystoimintaa. EU:n kestävyysraportointidirektiivi tuo suurille yrityksille entistä laajemmat ja yksityiskohtaisemmat ESG-raportointivelvoitteet, tämä tulee vaikuttamaan kaikkiin alihankkijoihin ja toimittajiin.

Suurista yrityksistä 82,6 % on vastuullisuussitoumusten takia painetta tiukentaa tai uudistaa koko alihankintaketjuun liittyviä vaatimuksia.
(OP Suuryritystutkimus 2023).
Suurista yrityksistä 45,3 % tulee vaihtamaan alihankkijoita ja toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden myötä lähitulevaisuudessa.
(OP Suuryritystutkimus 2023).
Suurista yrityksistä 42,4 % on joutunut vaihtamaan alihankkijoita ja toimittajia vastuullisuusvelvoitteiden myötä.
(OP Suuryritystutkimus 2023).