Uusi kaupparekisterilaki

Uusi kaupparekisterilaki tuli voimaan 1.6.2023.

Yksityiset elinkeinonharjoittajat

Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) ei enää tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin, mutta pitää jos:

  • yritystoiminnassa käytetään toiminimeä (yrityksen nimeä)
  • tilinpäätös kirjanpitolain perusteella ilmoitetaan rekisteröitäväksi
  • elinkeinoharjoittajan vakituinen asuinpaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Muutokset uudessa kaupparekisterilaissa eivät vaikuta yksityisen elinkeinonharjoittajan velvollisuuteen ilmoittautua Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin.

Tilinpäätöksen myöhästymismaksu perustuu myöhästymisen kestoon

Jos osakeyhtiö, osuuskunta, eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta ei ilmoita tilinpäätöstä kaupparekisteriin 8 kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä, PRH määrää 150 - 600 euroa maksun riippuen myöhästymisen kestosta. Julkiselle osakeyhtiölle ja eurooppayhtiölle maksu on kaksinkertainen. Maksu on kaksikertainen, jos tillinpäätöstä ei ilmoiteta kahdelta tai useammalta peräkkäiseltä tilikaudelta. PRH alkaa määrätä myöhästymismaksua vuoden 2025 alusta lähtien, jolloin maksu koskee joulukuussa 2024 ja sen jälkeen päättyvää tilikautta.

Kaupparekisteritietojen tarkistus vuosittain ja laiminlyönnistä maksu

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tarkistaa kaupparekisteriin merkityt tiedot vuosittain. Tietojen tarkistaminen tehdään YTJ-palvelussa.
Jos kaupparekisteriin merkittyjä tietoja ei tarkisteta, PRH voi määrätä laiminlyöntimaksun vuodesta 2025 alkaen. Maksu on 300 euroa.

PRH voi määrätä laiminlyönnistä maksun:

  • esimerkiksi osoite puuttuu
  • tilinpäätös on puutteellinen
  • rekisteritiedoissa on virheitä (esimerkiksi lainvastainen hallitus, hallitus puuttuu tiedoista tai tilintarkastaja on auktorisoimaton).

Jos tietojen ilmoittamista tai tarkistusta ei ole tehty PRH:n kehotuksesta huolimatta kahden vuoden aikana, voidaan määrätä korkeintaan kolme laiminlyöntimaksua. Tällöin maksu on enintään 2 100 euroa osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Julkisille osakeyhtiöille ja eurooppayhtiöille maksu on enintään 4 200 euroa.

Uutta edunsaajatietojen ilmoittamisessa

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosialliset edunsaajat, ja useimpien yritysten täytyy tehdä edunsaajailmoitus. Uuden kaupparekisterilain myötä PRH voi poistaa yrityksen kaupparekisteristä, jos se ei ole ilmoittanut tosiallisia edunsaajia. PRH voi aloittaa poistomenettelyn aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua kaupparekisterilain voimaan tulosta.

Lisätietoa: www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/uusikaupparekisterilaki