Vuoden 2024 muutoksia ja lukuja

Kotitalousvähennys laajeni fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluihin

Laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia ja laillistetun toimintaterapeutin antama toimintaterapia säädetään kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi töiksi. Vähennyksen voi saada verovelvollisen kotona annetusta fysioterapiasta tai toimintaterapiasta.

Kotitalousvähennyksen määräaikaisia korotuksia jatketaan

Vuosina 2022 ja 2023 voimassa ollutta korotusta kotitalousvähennyksen enimmäismäärään ja vähennettävään prosenttiosuuteen kustannuksista jatketaan vuodelle 2024. Korotus koskee kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä. Näiden töiden perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon. Vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista korotetaan työkorvausten osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 30 prosenttiin. Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden osalta kotitalousvähennys säilyy ennallaan.

Tuottajavastuun alaraja poistui

Tuottajavastuu laajenee koskemaan kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat markkinoille pakkauksia. Aiemmin voimassa ollut miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu. Jos yritys ei ole arvonlisäverorekisterissä liikevaihdon vähäisyyden takia ja toimintaa ei katsota ammattimaiseksi ei se ole myöskään tuottajavastuussa.

Tuottajavastuu koskee:

 • pakkaajat, eli yritykset, jotka pakkaavat tai pakkauttavat tuotteitaan Suomen markkinoille (lukuun ottamatta palvelu- ja viljelijäpakkaukset)
 • maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat Suomeen pakattuja tuotteita
 • etämyyjät, eli ulkomaiset yritykset, jotka myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan suomalaiselle käyttäjälle
 • palvelu- tai viljelijäpakkausten valmistajat, eli yritykset, jotka valmistavat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille sekä
 • palvelu- tai viljelijäpakkausten maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille

Tuottajavastuunsa voi helpoiten hoitaa liittymällä tuottajayhteisöön. Tuottajayhteisöt ovat maahantuojien ja pakkaajien perustamia yhteisöjä, jotka hoitavat tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisen yritysten puolesta. Tuottajayhteisöt perivät jäseniltään vuosittain kierrätysmaksuja, jotka perustuvat markkinoille saatettujen pakkausten määrään. Suomessa on kaksi hyväksyttyä pakkausten tuottajayhteisöä, Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy.

Finnveran Pk-takaus uudistui

Finnveran pk-takaus auttaa yli kolme vuotta toimineita pk-yrityksiä saamaan rahoitusta pankista erilaisiin kotimaan investointi-, käyttöpääoma- ja tuotekehitystarpeisiin. Finnveran takausosuus velkakirjalainasta on enintään 80 %. Kerralla myönnettävän yksittäisen pk-takauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa ja enimmäismäärä on 200 000 euroa. Uusi pk-takaus voidaan myöntää, kun edellisestä pk-takauspäätöksestä on kulunut vähintään kolme kuukautta. Yhdelle yritykselle 1.1.2024 jälkeen myönnettyjen pk-takausten määrä voi olla yhteensä enintään 300 000 euroa.

Yrittäjän työttömyysturvan alaraja nousi 

Myös yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävä työttömyysturvan alaraja muuttui. Jatkossa työttömyysturvan alaraja on 14 803 €/v. Tällä vähimmäistasolla kassan jäsenmaksu on 109 €/v eli noin 9,10 €/kk. Yrittäjä kuuluu työttömyysturvan piiriin ja voi vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa, jos hänen eläkevakuutuksensa (YEL-/MYEL-vuosityötyötulo tai yrityksen osaomistajan TyEL-vuosipalkka) perusteena oleva työtulo on vähintään 14 803 euroa vuodessa.

YEL-työtulorajat vuonna 2024

Alaraja 9 010,28 €/v, mahdollisuus kuulua työttömyysturvan piiriin 14 803 €/v, yläraja 204 625,00 €/vuosi.

Muita lukuja (suluissa 2023 luvut)
 

 • Työnantajan ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,27% (0,52 %)
 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 0,79 % (1,5%)
 • Sairausvakuutusmaksu on kaikilla työnantajilla 1,16 % (1,53)
 • Yrittäjän päivärahamaksu 1,23 % (1,59)
 • Päivärahamaksu 1,01 % (1,36)
 • Perusvähennys on 3 980 euroa pienennettynä 18 prosentilla tämän ylimenevästä tulosta. Perusvähennys lasketaan viimeisenä puhtaasta ansiotulosta tehtävänä vähennyksenä.

Matkakulukorvaukset 2024

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 57 senttiä (53 vuonna 2023) senttiä kilometriltä, jota korotetaan:

 • 10 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
 • 15 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 29 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
 • 4 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
 • 4 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
 • 12 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Päivärahat

 • kokopäiväraha 51 € (48€ vuonna 2023)   + 24h +min. 2h = 24 € / yli.6 h = 51 €    
 • osapäiväraha 24 € (22€ vuonna 2023)
 • ateriakorvaus 12,75 € (12€ vuonna 2023) ei päivärahaa, mutta pois työpaikalta
 • yömatkaraha 16 € (15€ vuonna 2023)