Yritys maksaa liiketoiminnastaan veroa. Yrityksen ennakkovero määräytyy edellisen vuoden veroilmoituksen perusteella tuloksen mukaan.


Ennakkovero maksetaan OmaVero -palvelussa, joka kuukauden 23. päivä. Ennakoihin kannattaa hakea muutosta OmaVero -palvelussa, jos viimeksi päättyneen, kuluvan tai seuraavan verovuoden ennakko on liian suuri tai pieni.

Osakeyhtiön osakas voi hakea itselleen myös ennakkoveron, jos yhtiö maksaa osinkoja osakkailleen. Jos osakas ei hae ennakkoveroa, maksetaan verot jäännösveron (”mätkyt”) tapaan korkoineen kahdessa erässä.