Kustannustuki

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin tai yritys, joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
 • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
 • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
 • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
 • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.
 • Yritystä pitää olla merkitty ennakkoperintärekisteriin.
 • Yritys ei ole laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuutta.
 • Yrityksellä ei ole verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
 • Ulosotossa ei ole maksamattomia veroja.
 • Yritystä ei ole asetettu konkurssiin tai sillä ei ole tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
 • Yritys ei ole ollut vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019).

Vertailukausi
Liikevaihdon vertailukausi on kesä-lokakuu 2019 (1.6.2019 – 31.10.2019). Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020 (1.1.2020 – 29.2.2020). Tukikausi on kaikilla yrityksillä kesä-lokakuu 2020 (1.6.2020 – 31.10.2020).

Tuen määrä
Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 €, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia (pandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia). Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.

Hakeminen
Kustannustukea voi hakea 26.2.2021 saakka.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-ku...

Yrittäjän työmarkkinatuki

Kela maksaa yrittäjille työmarkkinatukea 31.3.2021 saakka, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian vuoksi. Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen asti, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 €/kk.

Sinun ei tarvitse lopettaa yritystoimintaa, jotta voit saada työmarkkinatukea.

Lisätietoa: www.kela.fi/tyottomyysturva-korona

KELAN elinkeinotuki vajaakuntoisen yritystoimintaan

Kelan elinkeinotuen tarkoituksena on vajaakuntoisen työllistyminen sopivaan ja kohtuullisen toimeentulon tuottavaan työhön omassa yrityksessä tai ammatinharjoittajana. Jo toiminnassa olevaa yritystä voidaan tukea työvälineiden hankinnassa vain, jos työvälineet tulevat henkilökohtaiseen käyttöön ja ne ovat sairauden tai vamman takia tarpeen työstä suoriutumisessa. Avustuksen määrä on tarveharkintainen ja sitä myönnetään enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Elinkeinotuki on enintään 17 000 €. Lisätietoa www.kela.fi/elinkeinotuki