Seuraavia lakisääteisiä pakollisia vakuutuksia maksetaan samanaikaisesti. Toimivalla yrityksellä vakuutuslasku saapuu vuoden alussa.

Ryhmähenkivakuutus
Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen ovat velvolliset ottamaan ne työnantajat, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on tästä määräys. Vakuutusmaksu on kaikissa vakuutusyhtiöissä samansuuruinen, koska kysymyksessä on lakisääteinen vakuutus (n. 0,06 - 0,08 % palkoista).

Tapaturmavakuutus
Tapaturmavakuutus turvaa työntekijät työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Sen suuruus vaihtelee toimialan mukaan riippuen tapaturma-alttiudesta 0,4 prosentista aina 8 prosenttiin saakka. Rakentamisessa tapaturmia sattuu eniten. Vakuutusmaksun suuruus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Keskimääräinen tapaturmavakuutus on n. 0,7 prosenttia palkasta.

Työttömyysvakuutus (TT-vakuutus)
Työttömyysvakuutusmaksun on velvollinen maksamaan jokainen työnantaja, jonka on vakuutettava työntekijänsä tapaturmavakuutuslain mukaan. Työttömyysvakuutusmaksut muodostuvat kahdesta osasta (työnantajan ja työntekijän maksuosuus), jotka kummatkin työnantaja tilittää Työttomyysvakuutusrahastolle. Yrittäjän perheenjäsenelleen maksamasta palkasta maksettava työttömyysvakuutusmaksu riippuu yrittäjän asemasta yrityksessä. Maksettavan maksun voit tarkistaa tästä linkistä.

Työttömyysvakuutusmaksut 2020

  • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 %
  • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,25 %
  • Osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 0,65 % (johtava asema, omistaa 15 - 30 % yrityksestä/äänivallasta)
  • YEL-yrittäjästä ei tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksua

Lakisääteinen työntekijän eläkevakuutusmaksu eli TyEL 2020
Yksityisen alan työnantajan tulee huolehtia työntekijöidensä lakisääteisestä eläketurvasta TyEL-vakuutuksella. TyEL-vakuutus antaa työntekijälle turvaa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalta.
TyEL-maksu eli työeläkemaksu maksetaan 17 – 67 -vuotiaista työntekijöistä, jos kuukausiansio on vähintään 60,57 €. Myös eläkkeellä olevat työntekijät on vakuutettava, jos he työskentelevät vielä eläkkeellä ollessaankin. Sopimustyönantajat saavat TyEL – maksusta laskun, mutta tilapäinen työnantaja tilittää TyEL–maksut kuukausittain (myös muu sopimus) eläkevakuutusyhtiölle omatoimisesti ilman laskua. Tilapäisellä työnantajalla ei ole vakinaista työvoimaa ja maksamat palkat ovat alle 8 676 € puolen vuoden aikana. Muussa tapauksessa on tehtävä sopimus eläkevakuutusyhtiön kanssa ja siirryttävä sopimustyönantajaksi.

Työntekijän osuus TyEL-maksusta 2020

  • 17 - 52 -vuotiaat 7,15 %
  • 53 - 62 -vuotiaat 8,65 %
  • 63 - 37 -vuotiaat 7,15 %

Työnantajan osuus TyEL–maksusta on keskimäärin 14,35 % palkasta.
(1.5.-31.12.2020 alennettu -2,6%, norm. 16,95 %)

TyEl-maksu yhteensä keskimäärin 21,8 %.

Työntekijän eläkemaksua maksavat työntekijä ja työnantaja.