Koronan muutokset työlainsäädäntöön sekä koranarahoitus ja -tuet

Muutoksia työlainsäädäntöön 1.4 alkaen


 • Nopeutettu lomautusprosessi poikkeustilanteessa yt-lain piirissä oleville yrityksille, lomautusilmoitukset voi antaa ilman yt-neuvotteluja. Työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika on 5 päivää (ei siis 14 päivää). Tämänkin jälkeen työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa voi kuitenkin olla laista poikkeavia lomautusilmoitusaikoja.
 • Työnantaja voi lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevan työntekijän.
 • Työnantaja voi purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.
 • Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, työnantajan on tarjottava työtä työntekijälle 9 kuukauden (ennen 4 tai 6 kk) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.
 • Lisätietoa: www.ek.fi

Yksinyrittäjän toimintatuki

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea yrityksen sijaintikunnasta koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Lisätietoa TEM.fi

Yksinyrittäjän työttömyysturva

Yrittäjien 724 € työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.–30.6.2020. Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15. huhtikuuta, mikäli haluaa saada etuutta jo 16.3. lukien. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Lisätietoa www.te-palvelut.fi

Finnveralta lainaa ja lyhennysvapaita kuukausia

Jos Finnvera on taannut pankkilainasi, Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata. Lyhennysvapaan aikana maksat vain korot ja kulut.

 • Finnvera ei korota pankkilainoille antamiensa enintään 300000 € takauksien takausprovisiota.
 • Finnveran lainoissa ja luotollisen tilin takauksissa marginaalia tai takausprovisiota ei koroteta, jos kokonaisvastuut ovat enintään 300000 €.
 • Finnveralta voi hakea lainaa. Finnveran takausosuus on aina 80 %. Takauksen vähimmäismäärä on 10000 € ja yhdelle yritykselle myönnettyjen pk-takausten enimmäismäärä on yhteensä 120000 €.

Lisätietoa Finnvera.fi

Business Finland -rahoitus

Suomessa toimivat pk-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää. Yrityksessä työskentelee hakemuksen jättämishetkellä vähintään 6 henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (sisältäen yrittäjän ja yrittäjät). Valitettavasti ei toiminimille.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10000 €. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100000 €. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Lisätietoa businessfinland.fi

ELY-keskuksen rahoitus poikkeustilanteessa

Yrityksille, joissa palkattua työvoimaa enintään viisi henkilöä. Avustus on tarkoitettu yrityksille, joiden toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa koronaviruksen vuoksi ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. ELY-keskuksen avustus on yrityksen kehittämisavustusta tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Tilanneanalyysin tekemiseen myönnettävä avustus voi olla maksimissaan 10 000 € ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 100 000 € avustusta. ELY-keskuksen avustus on 80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Lisätietoa www.ely-keskus.fi/koronarahoitus

Työnantajalle alennusta TyEL-maksuun

Hallitukselta -2,6 % alennus työeläkemaksuun 1.5 - 31.12.2020 eli ensimmäiset alennetut maksut tulevat kesäkuun lopussa.

Ravintolatuki (tulossa)

Ravintolatuki myönnetään hakemuksesta ja tuen myöntää KEHA-keskus (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus). Maksatukset alkavat toukokuun lopulla.

Pääsäännöt:

 • Palkkatuki 1000 €/kokoaikaisesti työskennellyt työntekijä, jos palkkasumma on ollut vähintään 2500 €/3kk.
 • Tuki 15% myynnin laskusta max.500 000 €, jos huhtikuun 2020 myynti on pienempi kuin tammikuun keskimyynti.

Kassakriisissä kannattaa toimia seuraavasti

 • Tee Yritystulkin YT23 Kassabudjetti (Toimiva yrittäjä -> Taloushallinto).
 • Tarkista omat saatavasi ja neuvottele asiakkaittesi kanssa, vakavaraisimmat asiakkaat voivat maksaa laskusi vaikka heti.
 • Voidaanko saada nopeasti lisää myyntiä esim. lahjakortit, kotiinkuljetus?
 • Tavarantoimittajilta ja vuokranantajilta on mahdollista saada lisää maksuaikaa neuvottelemalla.
 • Vältä lisälainan ottamista, vaikeuksia luultavasti tulee myöhemmin.
 • Hae ennakkoveron määrää pienemmäksi OmaVerossa.
 • YEL-maksujen maksuihin saa maksuaikaa 8% korolla.
 • Ota yhteys rahoittajiisi, joiden kanssa sovitaan lainanlyhennysten siirroista, koron tilapäisestä alentamisesta, limiittirajan nostosta tms. toimenpiteistä kassavarojen määrän lisäämiseksi.
 • Tee lomautusvaroitus heti. Irtisanominen on kalliimpi tapa lomapalkkojen ja irtisanomisajan palkkojen maksamisen vuoksi.
 • Varakkaimmat työntekijät voivat joustaa palkanmaksussa.
 • Kaikki kulut minimiin esim. markkinointikulut tapauskohtaisesti, ajoneuvojen ja työkoneiden vakuutukset, vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.
 • Tarkista, onko joku ELY-keskuksen myöntämä avustus vielä hakematta maksuun. Tarvittaessa yritykset voivat hakea yrityksen kehittämisavustuksen maksatusta nopeammassa aikataulussa ja useammassa erässä.
 • (YEL-työtuloa voi muuttaa pienemmäksi, mutta maksut pienevät vasta tulevaisuudessa).
 • Voidaanko yrityksen omistamia koneita, laitteita, ajoneuvoja siirtää rahoitusyhtiölle?
 • Voidaanko yrityksen omistamat toimitilat myydä ja jäädä vuokralle?
 • Voidaanko vuokratoimitiloista vaihtaa halvempiin?