Business Finland (ex. Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus ja Finpro) tarjoaa rahoitusta ja avustusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Business Finland rahoitus

Ketkä voivat saada rahoitusta?
Suomessa toimivat, teknologiaansa kehittävät pienet ja keskisuuret tai suuret yritykset ja yhteisöt.

Mihin rahoitusta myönnetään?
Tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, joka parantaa kilpailuetua, uudistaa tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja sekä nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista. Rahoituksella voi myös hankkia tietoa uusista kohdemarkkinoista, saada palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja varmistaa uuden ratkaisun kysyntää.

Rahoituspalvelut

 • Pääosin tuotekehitysavustusta saa tutkimuksellisiin projekteihin, jotka luovat pohjaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle. Tuotekehitysavustusta saa myös projekteja valmisteleviin esiselvityksiin.
 • Messuavustus kansainvälisille messuille
 • Liiketoimintakonseptin testaus
 • Uusien markkinoiden etsiminen tai avaus
 • Asiantuntijapalveluihin
 • Laina kehitys- ja pilotointiprojekteihin 50 - 70 % kokonaiskustannuksista. Laina-aika jopa 10 vuotta.

Lue lisää www.businessfinland.fi

Uusi tilapäinen TKI-laina

Vähintään kuusi henkeä työllistävät yritykset voivat hakea rahoitusta tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin.

 • Projektin koko vähintään 150000 €, lainan suuruus on 100000 - 500000 €
 • Laina-aika pääsääntöisesti 7-10 vuotta.
 • Hakuaika 2020 loppuun saakka.
Lisätietoa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutis...

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea

ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista.

Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin. Setelin arvo on 5000 € + alv (omarahoitusosuuss 1000€ + alv).

Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Lisätietoa innovaatiosetelistä www.businessfinland.fi

Materiaalikatselmus hävikin vähentämiseksi

Materiaalikatselmus selvittää, paljonko yrityksesi toiminnassa syntyy hävikkiä, mikä on hävikin hinta ja miten sitä voidaan vähentää. Materiaalitehokas toiminta parantaa kilpailukykyä, pienentää hiilijalanjälkeä ja on konkreettinen vastuullisuustoimenpide. Rahoitus 50 % katselmusprojektin kustannuksista, jopa 15 000 € / katselmus.

Lisätietoa www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiak...

Tempo

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin. Innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, ei siis pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta. Tavoiteltavalla lopputuloksella pitää olla uskottava etu mahdollisiin kilpailijoihin nähden.

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 €. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 % projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Lisätietoa Tempo rahoituksesta www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiak...

NIY -rahoitus alle 5-vuotiaille

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa €, josta avustusta voi olla enintään 500000 € ja lainaa 750000 €. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisätietoa NIY -rahoituksesta www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiak...

Energiatuki

Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

 • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
 • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
 • muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi

Tuen määrä vaihtelee investointihankkeissa 10-40 %

Lisätietoa energiatuesta www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiak...